پایگاه اطلاع رسانی موسسه تخصصی خطابه امیربیان

 

این پایگاه جهت اطلاع رسانی فعالیت های موسسه تخصصی خطابه امیربیان قم و دیگر شعب استانی شکل گرفته و اخبار و اطلاعات و فعالیت های صورت گرفته در این موسسه را به اطلاع طلاب و مبلغین گرامی می رساند.