🛑 ویژه روحانیون عزیز 🛑 🔺که هر دو دوز واکسن را زده اند و تمایل به سفر هوایی در اربعین دارند جهت معرفی به عنوان فعال فرهنگی به سازمان حج و زیارت ✅ اسم و مشخصات خود را به آیدی اعزام موسسه امیربیان ارسال نمایند. آیدی جهت ثبت نام در پیام رسان ایتا : @E_amirebayan […]

🛑 ویژه روحانیون عزیز 🛑

🔺که هر دو دوز واکسن را زده اند و
تمایل به سفر هوایی در اربعین دارند
جهت معرفی به عنوان فعال فرهنگی
به سازمان حج و زیارت

✅ اسم و مشخصات خود را به
آیدی اعزام موسسه امیربیان ارسال نمایند.

آیدی جهت ثبت نام در پیام رسان ایتا :
@E_amirebayan