🇮🇷جلسه مدیریت و معاونین موسسه با مسئول بسیج سازمان طلاب و روحانیون استان اصفهان جناب حجه الاسلام نوری و هیات همراه ✍️موضوعات ۱. نحوی تعامل موسسه و بسیج طلاب به جهت توانمندی هادیان سیاسی و …. ۲. گزارش اقای صادقیان از وضعیت بسیج موسسه و نحوی راه اندازی مجدد این پایگاه ۳. تشکیل گردان امام […]

🇮🇷جلسه مدیریت و معاونین موسسه با مسئول بسیج سازمان طلاب و روحانیون استان اصفهان جناب حجه الاسلام نوری و هیات همراه

✍️موضوعات
۱. نحوی تعامل موسسه و بسیج طلاب به جهت توانمندی هادیان سیاسی و ….

۲. گزارش اقای صادقیان از وضعیت بسیج موسسه و نحوی راه اندازی مجدد این پایگاه

۳. تشکیل گردان امام علی علیه السلام