دوره ی آموزشی پاییزه فصل اجرا با مشارکت بیش از 35 نفر طلبه و روحانی

هشتمین سال موسسه امیربیان اصفهان و شروع دوره ی آموزشی پاییزه فصل اجرا در سال ۱۴۰۰ با مشارکت بیش از ۳۵ نفر طلبه و روحانی

شروع دوره از ۶ آبان ۱۴۰۰

این دوره چهارشنبه ها در ۸ جلسه ۳ ساعته توسط استاد: حجه الاسلام کریمی مدیریت موسسه امیربیان و استادیاری حجج اسلام مرادی، جزینی، صالحی، عابدی، زاهدی بر گزار می گردد. این دوره به مباحث سطح یک موسسه تحت عناوین: مهارتهای سخنوری و فصل انگیزه سازی در خطابه می پردازد.