کارگاه های فصل اجرای موسسه امیربیان

#گزارش_تصویری ۱۴۰۰/۰۸/١٩

📣 کاراگاه های عملی دوره ی مهارتهای فصل اجرا موسسه امیربیان اصفهان📣

🇮🇷 جلسه سوم

✅سطح یک – فصل اجرا

✅ مبحث اوج و فرود

📆چهارشنبه ها

🎤استادیاران:
حجه الاسلام سید جلال الدین صالحی
حجه الاسلام حسین زاهدی
حجه الاسلام علی مرادی
حجه الاسلام جزینی

🌐www.amirebayanesf.ir
🆔 @amirebayanesf