هیئت انس ماهانه کادر موسسه با حضور حجت الاسلام سالک برگزار شد.

#گزارش_تصویری

✳️جلسه ی “در محضر استاد”
هیئت اُنس کادر موسسه تخصصی خطابه امیربیان
١۴٠٠/٠٨/١٧

با سخنرانی حجه الاسلام سالک
و مداحی برادر معنوی

✅ نکاتی از بیانات

🔹 استاد حجه الاسلام سالک در جمع کادر موسسه.

توفیق امیربیان در پیگیری و تلاش در جهت تحقق بیانات رهبری است.

فلذا پیشنهاد می شود: مطالعه سیاسیت های رهبری در امور فرهنگی و تبدیل آن به دستورالعمل های اجرایی را پیگیری کند. از جمله سیاست های ابلاغی فرهنگی به مجلس را مطالعه کنی.

به تبیین و تدوین و توضیح جامعیت اسلام که رهبری بیانات ١٧ ربیع امسال بسیار اتکا کردند بپردازید.

سه عرصه را در اجرای سیاستهای ابلاغی پیش بگیرید:

١. تربیت نیرو
تربیت نیرو از طریق خود سازی و دیگر سازی، ثمر خود سازی عملی، این است که مردم به عمل توجه دارند نه گفته ها، از جمله در اخلاق مخصوصا نماز شب.

٢. تبلیغ
بومی سازی معارف در غالب بیان برای مردم
پیشنهاد عملی: تشکیل هسته های مقاومت فرهنگی
سختی های این حرکت بسیار زیاد هست اما بسیار موثر است.
تبلیغ بی منت نیازمند اعتماد به نفس است و نیاز به تقویت ساختار اعتقادات توحیدی فلذا باور توحیدی خودتان و طلاب مبلغ را تقویت کنید.

٣. شناخت کامل عرصه ها و فرصتهای مهم جهانی و بین المللی

جامعه شناسی و مخاطب شناسی
آسیب شناسی ارتقای سطح مخاطب

قله ها را بشناسیم و به سمت أن حرکت کنیم.
تبیین و روشنگری قله ها برای مردم و موثران.

به طلاب خودجوشی و حرکت و از کار نایستادن یاد بدهید
دنبال کار دین رفتن و جنگیدن برای دین حلم میخواهد به طلاب حلم یاد بدهید.
ما از همین گوشه دنیا همه دنیا را تسخیر میکنیم.
فلذا زبان های روز دنیا را اموزش بدهیم.
خدا اراده نموده که انقلاب اسلامی ما با همت جوانان به قله برسد.

🌐www.amirebayanesf.ir
🆔 @amirebayanesf