پنجمین جلسه ی تولید منبر روشمند برای ایام فاطمیه به همت معاونت پژوهش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ برگزار گردید.

پنجمین جلسه ی تولید منبر روشمند برای ایام فاطمیه

به همت معاونت پژوهش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ برگزار گردید.

در این جلسه با حضور معاونت پژوهش موسسه امیربیان حجت الاسلام اعتصامی و کارگروه پژوهشی

به ادامه بررسی موضوعات و شیوه تبیین مباحث و تعیین وظایف افراد پرداخته شد.

این محتواها که با موضوع ویژگی های انسانهای شاخص و با پیام جهاد تبیین است

در شبهای فاطمیه سال ۱۴۰۰ توسط شبکه مبلغین موسسه ارائه می گردد.
@amirebayanesf
www.amirebayanesf.ir