به همت معاونت پژوهش موسسه تخصصی امیر بیان منابر روشمند 1400 تولید شد. 

به همت معاونت پژوهش موسسه تخصصی امیر بیان منابر روشمند ۱۴۰۰ تولید شد.

🔥ستاره های دنباله دار: ۵ شب منبر روشمند فاطمیه ۱۴۰۰

🔥 مکتب سرنوشت ساز: پنج شب منبر ویژه سالگرد حاج قاسم

 

🔥 ۳۶۰ درجه: سخنرانی چند رسانه ای ویژه سالگرد حاج قاسم

 

🔥جهت خرید و ثبت نام خرید منابر روشمند فاطمیه موسسه امیربیان بر زوی لینک زیر 👇🏻بزنید.

https://esf.amirebayan.ir/store/

🆔@amirebayanesf
🌐www.esf.amirebayan.ir