یگان عاشقی

صوت توضیحات لازم (کلیک کنید)

👇👇👇👇👇👇

👇👇👇👇👇👇

 فیلم آموزش ایجاد لیست انتشار

سلام با توجه به رایزنی های شکل گرفته با سازمان های مربوطه ، اطلاعات این فرم به هدف شناسایی توانایی های شما  جمع آوری می شود.

نکته :

1- حتما طلاب عزیز برای دریافت محتوای متناسب با قشر خاکستری عبارت «لبیک» را به ۰۹۹۳۸۲۰۱۶۴۸ در واتساپ ارسال کنید

2- حتما غیر از طلاب عزیز برای دریافت محتوای متناسب با قشر خاکستری عبارت «لبیک» را به  ۰۹۹۳۹۵۶۲۷۵۸ در واتساپ ارسال کنید

👇👇👇👇👇👇

 فیلم آموزش ایجاد لیست انتشار

☝️☝️☝️☝️☝️☝️

دکمه بازگشت به بالا