ثبت نام دوره مهارت های فصل اجرا ویژه برادران

دوره تخصصی مهارتهای اجرای سخنرانی چیست؟
این دوره ناظر بر چگونه خوب حرف بزنیم شامل مباحثی همچون:
اخلاقیات خطیب، اعتماد به نفس، صداسازی و ادای کلمات، اوج و فرود، سرعت و فرصت، زبان بدن، لحن می باشد.
وجوه امتیاز این دوره در موسسه امیربیان با دیگر دوره ها آنجاست که این دوره ها دارای کتاب مکتوب، کلاس و کارگاه و استاد و استادیاران متخصص در خطابه می باشد.

به یقین این دوره یکی از بهترین دوره های موسسه امیربیان و مورد نیاز تمامی مبلغین می باشد.

دکمه بازگشت به بالا