مبلغ دانشجویی

جهت ثبت نام در فراخوان فرم زیر را تکمیل بفرمایید.

فراخوان مبلغ دانشجویی

  • پایه تحصیلی و مدرک حوزوی آیا در دروس حوزوی تا کنون ممتاز بوده اید؟
  • تخصص های علمی مختلف حوزوی

دکمه بازگشت به بالا