🔺برنامه اندروید 🔺 📕فیش جامع صَفَر 📕 #فیش_جامع_صفر برنامه کاربردی متناسب با ماه صفر 🔺فیش منبر 🔺فیش مرثیه 🔺فیش منبرهای کوتاه 🔺صوت سخنرانان کشوری 🔺متن منبر سخنرانان مشهور 🏴با محوریت مناسبتهای 👇 🔶اربعین حسینی 🔶شهادت پیامبر اکرم علیه السلام 🔶شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام 🔶شهادت امام رضا علیه السلام 📱 دانلود مستقیم 👇 فیش […]

🔺برنامه اندروید 🔺

📕فیش جامع صَفَر 📕

#فیش_جامع_صفر

برنامه کاربردی متناسب با ماه صفر

🔺فیش منبر
🔺فیش مرثیه
🔺فیش منبرهای کوتاه
🔺صوت سخنرانان کشوری
🔺متن منبر سخنرانان مشهور

🏴با محوریت مناسبتهای 👇

🔶اربعین حسینی
🔶شهادت پیامبر اکرم علیه السلام
🔶شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام
🔶شهادت امام رضا علیه السلام

📱 دانلود مستقیم 👇

فیش جامع صفر

 دانلود از ایتا