دوره مهارتهای ذکر مصیبت

ثبت نام دوره ذکر مصیبت
 • اطلاعات فردی

 • خطی که همیشه در دسترس باشد و پیامک تبلیغاتی آن فعال باشد. (جهت اطلاع رسانی های کلاسی)
 • خط موبایلی که با آن در فضای مجازی حضور دارید.
 • جهت تکمیل اطلاعات بایگانی و عودت مبلغ در صورت پر شدن ظرفیت
 • جهت تکمیل اطلاعات بایگانی و عودت مبلغ در صورت پر شدن ظرفیت
 • اطلاعات پژوهشی و تبلیغی

 • عنوان مطالعه و تخصصمدت زمان سابقه علمی، مهارتی 
  مطالعات و تخصص های شما میتواند از قبیل این موارد باشد: آسیب های اجتماعی، اقتصاد، احکام، خطابه قرآنی، ذکرمصیبت، رسانه، روایتگری، سبک زندگی، سخنرانی شاد، طب اسلامی، فرق و ادیان، کودک و نوجوان، گفتمان انقلاب، مهدویت و . . .
 • استانارگانسمت 
 • عنوان بستر تبلیغیمدت زمان سابقه تبلیغی 
  بسترهای شما میتواند از قبیل این موارد باشد: خارج کشور، دانشگاه، راهیان نور، روستا، صدا و سیما، کانون مساجد، مدارس، نیروی انتظامی، هیئت و . . .

دکمه بازگشت به بالا