(1)
شروع از تاریخ 1401/01/31 الی 1401/02/28 روزهای چهارشنبه

دوره تخصصی استادیاری.

این دوره ناظر به تربیت اساتید کارگاه های موسسه از بین دانش آموختگان موسسه است که شامل سر فصل های: وظایف معنوی استادیار
وظایف انگیزشی استادیار
وظایف مهارتی استادیار
وظایف آموزشی استادیار
وظایف مدیریتی استادیار
وظایف عاطفی استادیار
وظایف سازمان‌دهی استادیار
وظایف رهبری استادیار 

می باشد.

(2)
شروع از تاریخ 1401/02/26
به مدت 6 جلسه روزهای دوشنبه

دوره تخصصی مهارتهای اجرای سخنرانی 

این دوره ناظر بر چگونه خوب حرف بزنیم شامل مباحثی همچون: 

اخلاقیات خطیب، اعتماد به نفس، صداسازی و ادای کلمات، اوج و فرود، سرعت و فرصت، زبان بدن، لحن می باشد.

وجوه امتیاز این دوره در موسسه امیربیان با دیگر دوره ها آنجاست که این دوره ها دارای کتاب مکتوب، کلاس و کارگاه و استاد و استادیاران متخصص در خطابه می باشد.

(3)
شروع از تاریخ 1401/05/01 الی 1401/05/06 هر روز هفته

دوره تخصصی ذکر مصیبت در سخنرانی 

این دوره ناظر بر چگونه ذکر مصیبت اهل بیت در منبر داشته باشیم متفاوت با مداحی و حتی برای کسانی است که صدای خوبی ندارند.

مباحثی همچون: 

لحن و ادبیات روضه، مقتل خوانی، شعر خوانی، زیارت خوانی، مصیبت خوانی است. 

وجوه امتیاز این دوره در موسسه امیربیان با دیگر دوره ها آنجاست که این دوره ها فشرده و کار آمد و دارای کتاب مکتوب، کلاس و کارگاه و استاد و استادیاران متخصص می باشد.

(4)
شروع از تاریخ 1401/05/22 الی 1401/06/03 دو هفته هر روز به صورت عملیات اردویی

(5)
شروع از تاریخ 1401/06/12 الی 1401/06/17 هر روز هفته

دکمه بازگشت به بالا